Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Onze lokale campagne: "Malle opnieuw in beweging".

Onze lokale campagne: "Malle opnieuw in beweging".
Lokaal @ Vlaams Belang

Met de campagne “Wij brengen Malle, OPNIEUW IN BEWEGING”, kaarten wij vooral het “stilstaand beleid” aan van de meerderheidspartijen DBM en N-VA. N-VA beloofde ons de “kracht van verandering en vooruitgang”, maar kregen we enkel de “kracht van de stilstand” op ons bord. Voorbeelden rond stilstaand beleid zijn er genoeg, denken we maar aan de PPS Site West, het mobiliteitsbeleid, het dossier “Hooyberg”. Vlaams Belang Malle wil dat “stilstaand beleid” opnieuw in beweging schoppen.

Daarnaast willen we bewegen naar een ander en beter beleid, die we graag samenvatten in 3 pijlers: Ten eerste willen we bewegen naar een veiliger Malle. We wensen de passieve BIN’s opnieuw in beweging te krijgen. We willen ook een strengere benadering van hangjongeren, drughandel en druggebruik, overmatig drankverkoop (oa. in nachtwinkels) en vele andere strengere maatregelen om overlast aan te pakken.

Ten tweede moet Malle bewegen richting een socialer Malle. De rusthuisprijzen moeten in Malle terug naar omlaag, zodat kinderen van bejaarden hier niet mee voor moeten opdraaien. Daarnaast willen we meer middelen om aan Armoedebestrijding te doen, in plaats van overschotten op het OCMW-budget terug naar de gemeente te geven. Het armoedebeleid moet dan ook meer bewegen richting een preventief armoedebeleid naar risicogroepen en mensen uit de “lagere middenklasse”

Ten derde kiezen we duidelijk voor een mobieler Malle. Hiervoor is een volwaardige ringweg noodzakelijk. Pas na de realisatie van de ringweg zullen de dorpskernen ontlast worden van zwaar verkeer en sluipverkeer, pas dan kunnen we het lokaal sluipverkeer in onze wijken aanpakken, pas dan kan onze lokale economie en middenstand weer openbloeien.

Momenteel werken wij aan een sterk programma, gesteund op deze drie pijlers.


Bijlagen